Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (2024)

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (1)

8 maanden geleden aangepast 6 minutes read

Z-Wave (Plus) is een term die veel voorkomt in de wereld van smart home. Dus wat is het? Z-wave is een draadloze, energiezuinige technologie voor domotica. Veel bedrijven gebruiken het voor hun draadloze sensors en andere apparaten. Dat is ook waarom het één van de zes draadloze technologieën in Homey is.

Je kunt Z-Wave zien als een soort Wi-Fi, maar dan specifiek gemaakt voor huisautomatisering. Het wordt beheert door deZ-Wave Alliance, waarin smart home fabrikanten overleggen om de standaard verder te ontwikkelen.Omdat het speciaal voor slimme huizen ontworpen is, heeft het een aantal voordelen ten opzichte van Wi-Fi voor het automatiseren en bedienen van je huis.

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (2)

Z-Wave in het kort

  • Draadloze techniek voor domotica
  • Werkt op de 868MHz-band
  • Bestaat als smart home technologie naast Zigbee, Matter en Thread.
  • Gestandaardiseerd protocol, waardoor apparaten van verschillende merken met elkaar kunnen praten
  • Gebruikt mesh-networking
  • Groot bereik, zeker in combinatie met mesh
  • Veilig door gebruik van encryptie
  • Laag energieverbruik
  • Premium technologie, en daardoor niet de goedkoopste
  • Vereist een Z-Wave hub, zoals Homey

De voor- en nadelen van Z-Wave

Z-Wave is een populaire techniek voor smart home, omdat het een aantal duidelijke en specifieke voordelen biedt ten opzichte van andere technologieën, zoals Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee of 433MHz:

Ten eerste is het een gestandaardiseerd protocol. Dit betekent dat alle apparaten 'dezelfde taal spreken'. Dit maakt het makkelijk om apparaten met elkaar te verbinden en ze aan Homey te koppelen.

Daarnaast is alle communicatie tussen apparaten twee-wegs: apparaten bevestigen commando's die aan hen worden gegeven. Dit maakt de techniek erg betrouwbaar voor domotica. Het zorgt ervoor dat apparaten nooit een commando missen, en het stelt je in staat je sensoren in te zetten als een slim beveiligingssysteem.

Een ander voordeel is dat Z-Wave een andere draadloze band gebruikt dan Wi-Fi en Bluetooth. Dit zorgt voor een superieur bereik in huis - zelfs door muren heen. Het zorgt er ook voor dat Z-Wave en andere signalen elkaar niet in de weg zitten, of elkaar verstoren. Dus hoe druk de Wi-Fi in en rondom je huis ook is, Z-Wave apparaten zullen er geen enkele last van hebben.

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (3)

De technologie is daarbij ook erg energiezuinig. Hierdoor kan bijvoorbeeld een kleine Fibaro Motion Sensor een paar jaar doen met één batterij.

Mesh networking

Als klap op de vuurpijl is Z-Wave gebouwd als mesh-netwerk. Mesh-netwerken zorgen ervoor dat apparaten met elkaar kunnen praten om commando's door te geven. In de praktijk betekent dit dat het bereik en de betrouwbaarheid van het hele netwerk toeneemt met ieder apparaat dat je toevoegt.

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (4)

Nadelen

Iedere technologie maakt afwegingen en heeft nadelen. Bij Z-Wave is dit voornamelijk de prijs. De betrouwbaarheid, het bereik en de standaardisering die het biedt zijn niet gratis. Het is een premium technologie met daarbij een premium prijs. Als je op een klein budget zit, dan ben je vaak beter uit met apparaten op de Zigbee of 433MHz technologie. Toch is een Z-Wave systeem nog steeds stukken goedkoper dan een bedraad systeem zoals KNX. Bij Z-Wave betaal je voor een gemiddelde sensor, module of schakelaar ongeveer € 50.

Een ander nadeel is het feit dat je apparaten niet direct met je telefoon kunt verbinden. Je telefoon heeft immers geen Z-Wave antenne. Hierdoor heb je altijd een smart home hub nodig om met Z-Wave apparaten te verbinden. Gelukkig bevat Homey Z-Wave, dus als je Homey hebt hoef je je nergens zorgen over te maken.

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (5)

Z-Wave vs Z-Wave Plus

En wat is nu precies het verschil tussen de Plus en niet-Plus versies van Z-Wave? De toevoeging van 'Plus' geeft aan dat het apparaat een nieuwe generatie chip aan boord heeft. Z-Wave Plus apparaten hebben vaak een beter bereik en doen langer met een batterij dan niet-Plus apparaten.

Z-Wave Plus apparaten kunnen ook met elkaar verbinden met een extra beveiligingslaag. Dit maakt het nog lastiger voor anderen om mee te luisteren met je sensoren en schakelaars. Gewone Z-Wave en Z-Wave Plus apparaten kunnen overigens gewoon samenwerken, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Natuurlijk bevat Homey de nieuwere, betere en veiligere versie - Z-Wave Plus.

Conclusie

In het kort is Z-Wave een krachtige, energiezuinige en premium smart home technologie. Het wordt wijdverbreid gebruikt voor zowel alarmsystemen als huisautomatisering door prominente merken zoals Ring, Fibaro, Yale, Danfoss, Aeotec, Alarm.com en Homey.

Deze merken maken aantrekkelijke apparaten die je vaak zelf eenvoudig kunt installeren. Met zijn betrouwbare draadloze technologie en mesh-netwerkstructuur is Z-Wave dé premium optie om je huis te automatiseren.

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (6)

Beginnen met Z-Wave

Een Z-Wave installatie bouwen is vrij eenvoudig. Doordat het een draadloze technologie is hoef je natuurlijk geen kabels te trekken. Om te beginnen heb je alleen Homey en een apparaat nodig, bijvoorbeeld een Fibaro Wall Plug. De technologie bouwt zelf het mesh-netwerk wanneer apparaten aan Homey worden toegevoegd. Je hoeft hierbij geen wachtwoorden of SSIDs op te zetten zoals bij Wi-Fi. De apparaten vinden zelf de optimale route voor commando's en berichten.

Nu is Z-Wave een fantastische technologie, maar niet de hele wereld draait er op. Er zijn diverse andere draadloze technologieën op de markt die smart homes bedienen. Dat is waarom wij aanraden om veelzijdig en flexibel te blijven met Homey.

Homey Pro is namelijk niet alleen een Z-Wave controller, maar kan daarnaast ook apparaten bedienen via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Infrarood en 433MHz signalen, en werkt met het nieuwe smart home protocol Matter. Deze technologieën zullen je wellicht meer of minder zeggen, maar in principe zijn ze samen alle manieren om draadloos een apparaat te bedienen. En die bedien je dus allemaal in één app met Homey. Zo kun je altijd nog alle kanten uit. Ontdek meer over Homey Pro.

Wat is Z-Wave, en wanneer heb je het nodig? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 6385

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.